Nasz klan zrzesza ludzi którzy lubią grać wspólnie w grę Arma 3. Zapewniamy urozmaiconą tematykę misji i miłą atmosferę.
 
IndeksSzukajRejestracjaZaloguj
|H-Y-D-R-A| - Klan Arma

|H-Y-D-R-A| - Klan Arma - Warunki Rejestracji


Administratorzy i moderatorzy podejmą starania mające na celu usuwanie wszelkich uznawanych za obraźliwe materiałów jak najszybciej, jednakże nie jest możliwe przeczytanie każdej wiadomości. Zgadzasz się więc, że zawartość każdego postu na tym forum wyraża poglądy i opinie jego autora a nie administratorów, moderatorów czy webmasterów (poza wiadomościami pisanymi przez nich) i nie ponoszą oni za te treści odpowiedzialności.

Zgadzasz się nie pisać żadnych obraźliwych, obscenicznych, wulgarnych, oszczerczych, nienawistnych, zawierających groźby i innych materiałów, które mogą być sprzeczne z prawem. Złamanie tej zasady może być przyczyną natychmiastowego i trwałego usunięcia z listy użytkowników (wraz z powiadomieniem odpowiednich władz). Aby wspomóc te działania rejestrowane są adresy IP autorów. Przyjmujesz do wiadomości, że webmaster, administrator i moderatorzy tego forum mają prawo do usuwania, zmiany lub zamykania każdego wątku w każdej chwili jeśli zajdzie taka potrzeba. Jako użytkownik zgadzasz się, że wszystkie informacje, które wpiszesz będą przechowywane w bazie danych. Informacje te nie będą podawane bez twojej zgody żadnym osobom ani podmiotom trzecim, jednakże webmaster, administrator i moderatorzy nie będą obarczeni odpowiedzialnością za włamania hackerskie prowadzące do pozyskania tych danych.

Skrypt tego forum wykorzystuje cookies do przechowywania informacji na twoim komputerze. Te cookies nie zawierają żadnych informacji, które podałeś i służą jedynie ułatwieniu korzystania z forum. Adres email jest wykorzystywany jedynie dla potwierdzenia podanych informacji oraz hasła (i dla przesłania nowego hasła, gdybyś zapomniał stare).

Klikając odnośnik Rejestracja na dole zgadzasz się na te warunki.
Regulamin HYDRY

I. Zasady ogólne:

1. Każdy członek ma obowiązek należnego reprezentowania ekipy oraz zachowania kultury osobistej na forum, teamspeaku, w trakcie gry oraz poza nią.
2. Władzę absolutną w klanie ma zarządca ansupio. Ma on pełne prawa w zarządzaniu klanem i karaniu innych graczy.
3. Rada nadzorcza składa się z nastepujących uzytkowników: Guziec, Mors, Medyk, ansupio. Radzie nadzorczej przewodzi zarządca. Poprzez organ zarządzający należy rozumieć zarządcę i radę nadzorczą.
4. Rada nadzorcza ma za zadanie:
-Pilnować porządku w klanie.
-Zastepować zarządcę podczas jego nieobecności.
-Poszczególni członkowie rady w zależności od predyspozycji mają przydzielone odpowiednie funkcje.
-W razie potrzeby zawieszać członków klanu łamiących regulamin.
5. Członkom rady nadzorczej nie wolno:
-Usuwać użytkowników klanu (przywilej ten posiada jedynie zarządca).
-Bezpodstawnie karać innych członków klanu.
-Zmieniać treści regulaminu bez zgody zarządcy.
6. Poza zarządcą, radą nadzorczą i członkami honorowymi wszyscy członkowie klanu są sobie równi. Poprzez członka honorowego rozumiemy osobę szczególnie zasłużoną dla kalnu. Status ten jest przydzielany przez radę nadzorczą.
7. Każdy z członków ekipy ma obowiązek czynnie uczestniczyć w rozgrywkach i treningach. Nadgminne opuszczanie misji oraz ignorowanie regulaminu lub poleceń zarządcy badź rady będzie skutkowało usunięciem z ekipy. Odstępstwo od tej zasady nastepuje w przypadku wcześniejszego poinformowania organów zarządzających o okresowej niedyspozycji członka klanu. Przez słowo okresowej należy rozumieć okres większy niż dwa tygodnie.
8. Jeśli masz jakiś problem lub konflikt z innym członkiem klanu powinienniście załatwić to między sobą lub poprosić kogoś z klanu o pomoc w rozwiązaniu konfliktu. Nie chowajcie do siebie urazy to rodzi "bóle dupy". Członkowie rady nie mają obowiązku rozwiązywania waszych konfliktów. O rozwiązanie konfliktu możecie poprosić radę tylko w pełnym składzie jednkże musicie się liczyć, że dycyzja rady jest wiążąca dla obydwu stron.
9. Funkcje w klanie są przydzielane bezpośrednio na forum lub teamspeaku. Nie wolno tworzyć nicków zawierających stopnie lub słowa obrażające innych użytkowników klanu.

II. Członkostwo w ekipie:

1. Pełnoprawnym członkiem klanu jest każda osoba, która przeszła okres rekrutacyjny.
2. Pierwszym etapem okresu rekrutacyjnego jest przejście treningu podstawowego (może on zostać pominięty, jeśli osoba jest zaznajomiona w znacznym stopniu z grą). Jeśli rekrut jest zaznajomiony w znacznym stopniu z grą jego umiejętności muszą zostać jedynie sprawdzone przez instruktora.
3. Okres rekrutacyjny zaczyna się wraz z zatwierdzeniem Twojego podania, a kończy z momentem ukończenia przez Ciebie dwóch misji bez otrzymania żadnej skargi na Twój temat ze strony dowódcy.
4. Po zakończeniu misji dowódca w którego sekcji znajdował się rekrut ma obowiązek wystawienia mu opinii.
5. Jeśli utrzymujesz kontak z członkami klanu ale nie uczestniczysz w misjach i szkoleniach dłużej niż dwa tygodnie musisz się liczyć z tym, że zostaniesz przeniesiony do tzw. rezerwy.
6. Status rezerwowego kończy się wraz z pierwszą rozgrywką w której rezerwista weźmie udział. Status ten nie niesie za sobą żadnych konsekwencji.
7. Dłuższa niż miesiąc nieaktywność skutkuje bezwzględnym usunięciem z grupy. Jeśli chcesz wrócić możesz ponownie starać się o przyjęcie.
8. Jeśli tymczasowo nie możesz aktywnie uczestniczyć w życiu grupy, a chcesz w niej pozostać, możesz wnioskować o przeniesienie do rezerwy na ustalony okres.

* Nieaktywność - brak jakiegokolwiek kontaktu (steam, facebook, telefon, itd.) z graczem.

III Zasady rozgrywek:

Przed grą:

1. Upewnij się że masz czas na grę. Misje mogą trwać nawet 4 godziny. Wychodzenie w trakcie jest niemile widziane. Jeśli jednak musisz z jakiegoś powodu wyjść, zamelduj to dowódcy, wykonaj jego polecenia i dopiero wtedy wyloguj się.
2. Upewnij się, że masz wszystkie wymagane dodatki oraz że nie masz problemów z ACRE, teamspeakiem i samą grą. Jeżeli takowe problemy nastapią zgłoś się do członka rady o pomoc minimum 30 minut przed grą.
3. Nie prowadź dyskusji, które niepotrzebnie opóźniają rozgrywkę.
4. Szanuj czas swój i innych poprzez stawianie się punktualnie na rozgrywki.
5. Gracze zostają przydzielani do miejsc przez dowódcę. Jeśli nie czujesz się dobrze na danej specjalizacji możesz to zakomunikować dowódcy. Możesz też zaproponować dowódcy swoją specjalizację.
6. Częste marudzenie na ekranie wyboru miejsc oraz w trakcie gry jest niedozwolone.
7. Gracz nie ma możliwości dowodzenia w misji, którą sam stworzył.

Hierarchia i łańcuch dowodzenia:

1. Podczas misji największą władzę ma główny dowódca (zwykle osoba o najwyższym stopniu na misji).
2. Zakazuje się niesubordynacji, czyli działania niezgodnego z rozkazem, ignorowanie rozkazów lub działanie na własną rękę - bez zgody dowódcy.
3. W przypadku stwierdzenia niesubordynacji, dowódca może zgłośić problem do rady która ma prawo wyprosić gracza z rozgrywki lub, w szczególnych przypadkach, rozstrzelać gracza. W razie niedostosowania się do decyzji rady wobec gracza mogą zostać wyciągnięte odpowiednie konsekwencje.
4. Każdy rozkaz obowiązuje do momentu odwołania lub do wydania rozkazu sprzecznego z obecnym.
5. Zakaz poganiania dowódcy, krytykowania dowódcy, lub wymuszania na nim określonych zachowań.

Symulacja:

1. Mile widziane jest wczucie się w rolę odgrywanej postaci, czyli odnoszenie się do siebie jako "ja", a nie "moja postać".
2. Świadome niszczenie realizmu jest zabronione. Rozumie się przez to:

*Wydawanie swoim podwładnym nierealistycznych rozkazów;
*Wykorzystywanie błędów w mechanice gry;
*Rozmowy na temat mechaniki misji;
*Zdradzanie dalszego przebiegu misji;
*Złe nazewnictwo zjawisk i osób w grze;
*Rozmowa nie związana z misją/grą.


3. Twarz posiadania przez gracza musi spełniać określone wymogi. Wymogi są określane przez twórcę misji.
4. W grze jest tylko jedno życie i nie ma odrodzenia (chyba, że zasady danej rozgrywki sa inne). Jeśli jest wolne miejsce (AI), a Ty zginąłeś wcześniej (z powodu błędu gry lub winy innego gracza).Możesz skontaktować się z dowódcą w celu zajęcia go.

Zachowanie ogólne:

1. Gdy ekwipunek nie został przydzielony, dowódca ma obowiązek wydać rozkaz do uzbrojenia się. Zakaz uzbrajania się bez zgody.
2. Zakaz celowego strzelania do sojuszników i zwierząt zakaz celowego niszczenia sojuszniczego sprzętu. Wyjątkiem jest to, gdy takie są założenia misji.
3. Jeśli ACRE nie załadowało się poprawnie zgłoś to na czacie grupowym.
4. Jak zginiesz, przejdź na inny kanał lub siedź cicho.
5. Do rozmów w grze używany jest tylko i wyłącznie teamspeak. Zakaz pisania na czacie gry oraz rozmów przez VON w sprawach dotyczących symulacji pola walki.
6. Czat gry służy tylko do informacji technicznych.
7. Na misji używamy tylko potrzebnych do niej modów. Wyjatkiem od tej reguły jest sytuacja w której organ zarządzający wydał zgodę na użycie, innej niż standardowa, modyfikacji.


Łamanie regulaminu będzie skutkowało przyznawaniem kar przez zarządcę.